İnsanoğlu doğası gereği sıkıntısını, dertlerini, mutluluğunu, aşkını anlatabileceği araçlardan biri olarak dansı seçmiştir. Buna müzik de eşlik edince dans sadece iç dünyayı anlatmak değil onu değiştirmek halini de almıştır. Sonuçta müzik aynı olsa dahi ,bir milyar kar tanesinin birbirinden farklı olması gibi, herkes kendini dansla farklı bir şekilde ifade eder..

Ruh halimizden başka dansın vücudumuz üstünde de tahmin ettiğimizden çok daha fazla etkisi var. Dansın demans (bunama) hastalarında eskiye dayalı bilgileri hatırlamayı ve duruma uygun davranışlar sergilemelerini kolaylaştırdığı2,6, psikoz6, nörotik bozukluklar6, kalp damar hastalıkları3, romatizmal hastalıklar5,6,  psikolojik ve fizyolojik pek çok hastalıkta iyileştirici etkisi olduğu kanıtlanmıştır4. Ayrıca psikiyatrik hastaların iletişim kabiliyetini belirgin şekilde geliştirdiği de gösterilmiştir9,10.

Dansın en güzel örneklerinden olan tango bütün bunlara ek olarak fiziksel ve ruhsal olarak insanı çok destekler8. Ancak tangonun yararları sıradan bir egzersizden çok daha fazla. Örneğin: Tango ve egzersiz, Parkinson hastalarında pek çok açıdan iyileşme göserirken, sadece tango hastaların dengelerinin iyileşmesini sağlamış. Ayrıca ilginçtir, hastalar normalde yapamadıkları hareketlerin bir kısmını tango sırasında yapabilmişler1.

 Peki dans veya daha kesin olmak gerekirse TANGO bütün bunları nasıl yapıyor?

Gösterilmiştir ki başka bir insana temas ettiğimizde beynimiz oksitosin adında bir hormonu (nam-ı diğer “aşk hormonu”nu) kana salgılar. Yalnız etkileri “aşk” ile sınırlı kalmaz bu oksitosinin. Büyümeyi, iyileşmeyi, hücrelerin yenilenmesini hızlandırırken15 ağrıya duyarlılığı, kan basıncını ve dolayısıyla kalp damar hastalıklarını12 ve anksiyeteyi azaltır, sakin ve dingin olmamızı sağlar. Başka bir deyişle hem bedeni hem de ruhu iyileştirir11. Tabi bu hormonun salgılanması sadece temas ile de olmaz: hoş ses ve ışık, sosyal ortamlarda etkileşim, pozitif ortam da bu hormonun salgılanmasını sağlar. Şimdi bir düşünelim günlük hayatımızda başka nerede başkalarına temas etme fırsatı bulabiliyoruz milonga geceleri kadar, üstelik hoş müzik, sosyal ve pozitif çevre ortamında. Zaten ilginçtir, tango isminin köken olarak latincedeki “tangere” yani “dokunmak” sözünden geldiği düşünülmektedir13.

Tangonun yararları sadece oksitosin ile de kalmaz. Müzik eşliğinde ritme uygun yapılan hareketlerin ,müziksiz yapılanlara göre beynimiz açısından daha az enerji gerektirdiği, daha kolay olduğu gösterilmiştir16. Bu Parkinson hastalarının herhangi bir egzersize göre tangoyu daha rahat yapmalarını da açıklıyor olsa gerek.
Bunlara ek olarak daha genç kalmanızı ve daha uzun yaşamanızı da sağlar tango. Şöyle ki:
DNA’yı az çok duymuşsunuzdur: Ne kadar önemli olduğu anlatılır durulur. DNA gözle görülemeyecek kadar ince ve birbirine yapışık iki iplik gibidir ve vücudumuzdaki her hücrede DNA vardır. Hücrelerimiz her bölündüğünde bu iplikler uçlardan kısalır. Öyle ki yaşlılığımızı asıl belirleyen DNA’nın uçlarından ne kadar kısaldığıdır17,18. Üstelik DNA kısaldıkça damarlardaki yaşlanan hücrelerden dolayı kalp hastalıkları da ortaya çıkacaktır19. Basit değişle hücrelerinizin sağlam ve doğal olarak vücudunuzun genç kalmasını istiyorsanız DNA’larınızın uçlarını bol tutacaksınız. Nasıl yapılacağına gelince: Daha az stres ve daha çok fizik aktivite ile20. Bunu danstan daha iyi sağlayacak bir aktivite de yoktur. Tangonun fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlığımız üstündeki yararları sadece bunlarla açıklanamayacak kadar karmaşıktır aslında. Gün geçtikçe daha fazla hastalıkta tedavi veya tedaviye destek olarak yapılmaktadır. Ve sadece doğamızı değil benliğimizi de daha iyi anlamamıza yardımcı olmaktadır. Araştırma: Toğrul Mestanzade

KAYNAKLAR 
1.        Hackney ME, Kantorovich S, Levin R, Earhart GM 2007 Effects of tango on functional mobility in Parkinson’s disease: a preliminary study. J Neurol Phys Ther.

2.        Schmitt B, Frölich L. 2007 Creative therapy options for patients with dementia–a systematic review. Fortschr Neurol Psychiatr.

3.        Ståhle A.  2004 Life-long regular physical exercise is crucial in coronary disease Lakartidningen.

4.        Pratt RR. 2004 Art, dance, and music therapy. Phys Med Rehabil Clin N Am.

5.        Bird HA. 2004 Rheumatological aspects of dance. J Rheumatol.

6.        Ziarko B, Twardowska M. 2002 Dance therapy in the treatment of psychiatric and somatic disorders. Wiad Lek.

7.        Dyer FC. 2002 The biology of the dance language. Annu Rev Entomol.

8.        Kreutz G. 2008 Does partnered dance promote health? The case of tango Argentino. J R Soc Health.

9.        Heber, L. (1993). Dance movement: A therapeutic program for psychiatric clients. Perspectives in Psychiatric Care, 29(2), 22–29.

10.     Ravelin T, Kylmä J, Korhonen T. 2006 Dance in mental health nursing: a hybrid concept analysis. Issues Ment Health Nurs.

11.     Uvnas-Moberg K, Petersson M. 2005 Oxytocin, a mediator of anti-stress, well-being, social interaction, growth and healing Z Psychosom Med Psychother.

12.     Light KC, Grewen KM, Amico JA. More frequent partner hugs and higher oxytocin levels are linked to lower blood pressure and heart rate in premenopausal women.

13.     http://tr.wikipedia.org/wiki/Tango_(dans)

14.     Uvnäs-Moberg K. 1998  Oxytocin may mediate the benefits of positive social interaction and emotions. Psychoneuroendocrinology.

15.     Uvnäs-Moberg K. 1997 Oxytocin linked antistress effects–the relaxation and growth response. Acta Physiol Scand Suppl.

16.     Repp BH. 2005 Sensorimotor synchronization: a review of the tapping literature. Psychon Bull Rev.

17.     Kimura M, Hjelmborg JV, Gardner JP, Bathum L, Brimacombe M, Lu X, Christiansen L, Vaupel JW, Aviv A, Christensen K. 2008 Telomere length and mortality: a study of leukocytes in elderly Danish twins.

18.     Bakaysa SL, Mucci LA, Slagboom PE, Boomsma DI, McClearn GE, Johansson B, Pedersen NL. 2007 Telomere length predicts survival independent of genetic influences. Aging Cell.

19.     Jeanclos E, Schork NJ, Kyvik KO, Kimura M, Skurnick JH, Aviv A. 2000 Telomere length inversely correlates with pulse pressure and is highly familial. Hypertension.

20.     Gilley D, Herbert BS, Huda N, Tanaka H, Reed T. 2008  Factors impacting human telomere homeostasis and age-related disease. Mech Ageing Dev.